Contributie

Alle leden betalen verenigingscontributie over de periode dat men lid is. Deze bestaat uit een deel clubcontributie en een deel NTTB contributie en bedraagt:

  • Junioren clubcontributie:                           €56,50 per 1/2 jaar
  • Club competitie toeslag                             €2,50 per 1/2 jaar
  • NTTB competitie bijdrage:                         €14,25 per 1/2 jaar
  • NTTB basiscontributie incl. verzekering:    €16,45 per jaar
  • Senioren clubcontributie:                           € 71,50 per 1/2 jaar
  • NTTB competitie bijdrage:                         € 21,05 per 1/2 jaar
  • NTTB basiscontributie incl. verzekering:    €16,45 per jaar

Opzeggen van het lidmaatschap dient in verband met zaalhuur en contracten voor training en begeleiding uiterlijk 1 juni respectievelijk 1 december te gebeuren. Voor leden zonder training of competitie wordt de clubcontributie naar rato verrekend met een opzegtermijn van 1 maand.

Betaling vindt plaats via automatische incasso. De machtiging hiervoor is op het inschrijfformulier opgenomen. Deze wordt beëindigd na betaling van de laatste verschuldigde contributie. Het bankrekeningnummer van TTV Hoogland is: NL57 RABO 0123 0810 68.

Schuiven naar boven